To kontynuacja myśli „Magmoforms”, czyli mojej pracy dyplomowej. Zdobyte doświadczenie wykorzystałam, tworząc cykl obrazów „Żółty bezkres”. Cała koncepcja 14 prac wzięła się od myśli zawładnięcia przestrzeni w galerii Forum, w której obrazy były prezentowane w 2018 r.

Żółty bezkres to gra na emocjach, żółty-dobry (7 płócien 100 x 170 cm) i żółty-zły (7 płócien 70 x 170 cm). Interesuje mnie wpływ barwy, jej zagęszczenie i intensywność na psychikę odbiorcy. Pobudzenie zmysłów u oglądającego oraz wyzwolenie emocji powstających pod wpływem kontaktu z wielkoformatowymi płaszczyznami żółtej materii. Na obrazach możemy zobaczyć też róż. Róż jest formą przełamania surowości bieli, aktem humanizowania płaszczyzny, nadania delikatności i kobiecości w kontrze do głębokich, intensywnych i bezkrytycznych żółcieni.

 Równie istotna jest dla mnie technologia wykonania obrazów tj. przy pomocy folii w płynie, nadając żółtym formom fakturę, która pozwala światłu operować na swych krawędziach.